Duyurular

1- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kira yardımı konutların veya işyerlerinin tahliyesine ilişkin tebliğ tarihinden itibaren hak sahiplerinin Kurumumuza başvurmaları halinde Bakanlığın belirlemiş olduğu aylık kira bedeli 48 ayı geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

2- Uzlaşma görüşmeleri için getirilmesi gereken evraklar

  • Kimlik Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi
  • Emlak Beyanı
  • Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon)
  • Tarafımızca gönderilen Tebligat
  • İskan ve Ruhsat (Mevcutsa)
  • Veraset ( Mirasçılık Belgesi ) (Gerekiyorsa)
  • Vasi Kararı (Gerekiyorsa)
  • Sağlık Raporu (Kısıtlama Hali Varsa)
  • Vasi Kararı (Kısıtlama Hali Varsa)